Munk School of Global Affairs and Public Policy G7 Information Centre
Summits |  Meetings |  Publications |  Research |  Search |  Home |  About the G7 and G8 Research Group
Trinity College in the University of Toronto

Bibliography of Japanese-Language Publications
on the G8 and G20

Compiled by Hugo Dobson, University of Sheffield
July 29, 2010

G8 | G20

G8

Amagasa Keisuke (2008). "Shokuryo, Kankyo Mondai no Kikiteki Jokyo ha Doshite Tsukurareta ka," Inpakushon 162, pp. 76-82.

Chino Keiko (2009). "Samitto no Rekishi to Nihon no Yakuwari," Sekai Keizai Hyoron 53, 7, pp. 11-15.

Eguchi Yujiro (2005). "Nihon Gaiko ni okeru Kankyo Seisaku no Tenkai to Kadai: 3R Inishiatibu Kakuryo Kaigo kara G8 Samitto he," Sekai Keizai Hyoron 49, 9, pp. 16-23.

Endo Tetsuya (2008). "Saishuyo Tema Kaidai Atarashii Kaku no Chitsujo ni mukete," Gaiko Foramu July, pp. 39-41.

Fukuda Hiroshi (2008). "Saisentan Gijutsu o Sekai he Kankyo Shokesu no Kokoromi Hokkaido Toyako Samitto ni okeru Kankyo Hairyo," Gaiko Foramu July, p. 50.

Funabashi Yoichi (2008). "G8 Samitto ha Chikyu Jidai ni Nani o Kataru no ka," Gaiko Foramu July, pp. 18-23.

Fujizaki Ichiro (2008). "Ebian Samitto no Seika to Nihon – 2003-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 109-113.

Fujizaki Ichiro (2008). "Shi Airando Samitto no Seika to Nihon – 2004-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 114-118.

Honda Sayumi (2008). "Sapporo ni okeru G8 Taiko Kodo o Fukan suru: Han-G8 Renrakukai Shido. Kibo ha demo," Inpakushon 162, pp. 61-68.

Hoshino Masako (2008). "NGO ga Samitto ni Kitai suru koto," Gaiko Foramu July, pp. 48-49.

Hyodo Takeo (2006). "Nihon to Sekai no Anzen Hosho “Henshitsu” suru Roshia to G8 Samitto," Seikai Shuho, 6 June, pp. 40-41.

Kameyama Yasuko (2008). "Saishuyo Tema Kaidai Kiko Hendo Mondai ni Kokusai Shakai ha do Torikumu ka," Gaiko Foramu July, pp. 34-36.

Kasai Ichiro (2008). "Samitto Kaijo made Kuruma de 30-pun," Inpakushon 162, pp. 51-60.

Katsumata Makoto (2008). "Afurika Keizai to Kokusai Shakai no Shiza: Afurika Kokka no Enpawamento ni mukete," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 44-52.

Kitera Masato (2008). "Saishuyo Tema Kaidai TICAD-4 kara G8 Samitto he: Atarashii Afurika Kaihatsu no Rekishi ga Hajimaru," Gaiko Foramu July, pp. 32-33.

Kojo Yoshiko (2009). "Samitto no Koka to Samitto no Seitosei," Sekai Keizai Hyoron 53, 7, pp. 15-19.

Kono Masaharu (2007). "Dai-7-kai Sekai Keizai Hyoron Foramu: Doku Hairigendamu Samitto: Sono Seika to Kadai," Sekai Keizai Hyoron 51, 8, pp. 6-18.

Kono Masaharu (2007). "Kono Masaharu Gaimushingikan Intabyu: Shuno Jishin ga “Ketsudan” shita Rekishiteki Samitto – Hairigendamu Samitto," Gaiko Foramu August, pp. 8-13.

Kono Masaharu (2008). "Dai-14-kai Sekai Keizai Hyoron Foramu Hokkaido Toyako Samitto no Seika to Kadai," Sekai Keizai Hyoron 52, 9, pp. 6-18.

Kono Masaharu (2008). "Doku Hairigendamu Samitto: Sono Seika to Nihon – 2006-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 129-133.

Koshida Kiyokazu (2008). "G8 ha Heiwa ni Koken suru ka," Inpakushon 162, pp. 34-42.

Kurihara Yasushi (2008) G8 Samitto Taisei towa nani ka, Tokyo: Ibunsha.

Matsudaira Naoya (2008). "G8 Samitto ni tai suru Kansai de no Torikumi," Inpakushon 162, pp. 73-75.

Matsunaga Akira (2008). "Nihon ga hokoru Kankyo Gijutsu Jisedai Jidosha no Katsuyo," Gaiko Foramu July, p. 51.

Matsuura Koichiro (2008). "Tokyo Samitto no Zentaizo to Nihon no Tachiba – 1993-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 88-92.

Miyazaki Hiromichi (2008). "Tokyo Samitto no Shinso to Nihon," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 76-81.

Mizuno Kazuo (2008). "Saishuyo Tema Kaidai G8 ha Gurobaru Keizai no Nandai ni kotaerareru ka," Gaiko Foramu July, pp. 42-43.

Nakata Norihito (2008). "“G8 Samitto o Tou Renrakukai” ha Nani o Mezasu ka," Inpakushon 162, pp. 69-72.

Nezu Saburo, Takeishi Reiji, Sugano Nobuyuki et al. (2008). "Toyako Samitto Shinpojiumu Chikyu Ondanka to Nihon Sangyo no Chosen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 53-74.

Nishi Takashi (2008). "Toyako Samitto: Kakudai to Jakutai no Kozu," Sekai Keizai Hyoron 52, 9, pp. 19-24.

Nogami Yoshiji (2008). "Okinawa Samitto o Kaiko suru," Gaiko Foramu July, pp. 24-25.

Nogami Yoshiji (2008). "Okinawa Samitto no Seika to Nihon – 2000-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 93-98.

Nogami Yoshiji (2008). "Genoba Samitto no Seika to Nihon – 2001-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 99-103.

Odabe Yoichi (2007). "Nihon Keizai Gaiko no Tenbo: Hokkaido Toyako Samitto, 2010-nen Nihon APEC ni mukete," Gaiko Foramu October, pp. 12-15.

Odabe Yoichi (2009). "Lakuira Samitto o Furikaette," Gaiko Foramu September, pp. 58-61.

Odabe Yoichi (2009). "Dai-21-kai Sekai Keizai Hyoron Foramu: Lakuira Samitto no Seika to Kadai," Sekai Keizai Hyoron 53, 9, pp. 74-85

Ogura Kazuo (2009). "Samitto o Meguru Keizai Gaiko," Sekai Keizai Hyoron 53, 6, pp. 49-55.

Ogura Kazuo (2009). "Samitto no Kino oyobi Nihon Gaiko de no Samitto no Yakuwari o do Kangaeru ka," Sekai Keizai Hyoron 53, 7, pp. 7-11.

Ogura Toshimaru (2008). "G8 no Nani ga Towarete iru no ka: Watashitachi ha dono yo ni Kodo suru no ka," Inpakushon 162, pp. 6-33.

Ogura Toshimaru (2008). "G8 Samitto to Gurobaruka suru Chian Keisatsu," Inpakushon 162, pp. 43-50.

Ogura Toshimaru (2008). "G8 Samitto de Rotei shita Sakoku, Dokusai Kokka Nihon: Nyukan Kisei o megutte," Inpakushon 164, pp. 7-12.

Oshima Shotaro (2008). "Kananasukisu Samitto no Seika to Nihon – 2002-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 104-108

Sakurai Kimihito (2008). "Gurobaru Risuku to Samitto Taisei," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 35-43.

Shigeta Hiroshi (2008). "Saishuyo Tema Kaidai Tero no Sukunai Sekai o Tsukuru tame ni," Gaiko Foramu July, pp. 44-47.

Sugimura Masaaki (2008). "Samitto Taiko Undo o Mediaka se yo," Inpakushon 162, pp. 83-94.

Sunohara Tsuyoshi (2008). "Shukyoku no Jidai: 21-Seiki no Beigaiko to G8 Samitto no Yukue," Gaiko Foramu July, pp. 26-29.

Takahashi Motoki (2008). "Saishuyo Tema Kaidai Binkon Shokoku Shien no Kongo: ‘Saiteihen no 10-oku nin’ to G8 Samitto, Gaiko Foramu July, pp. 30-31.

Takeishi Reiji (2009). "Toyako Samitto-go no Kankyo Enerugi Mondai," Sekai Keizai Hyoron 53, 1, pp. 47-58.

Takemura Shinichi (2008). "Nihon ga hokoru Kankyo Gijutsu “Fureru Chikyu” ga katarikakeru mono," Gaiko Foramu July, p. 53.

Takeuchi Hiromi (2008). "Nihon ga hokoru Kankyo Gijutsu Mizu Mondai: Makushori de Nani ga dekiru ka," Gaiko Foramu July, p. 52.

Tamaki Kazuhiro (2009) G8 Samitto no Honto ha Suriringu na Uchimaku, Tokyo: Asuka Shinsha.

Teshima Reishi (2008). "Tokyo Samitto no Tokushoku – 1986-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 82-87.

Umada Keiichi, Ushida Shoei and Odabe Yoichi (2008). "Toyako Samitto Shinpojiumu: Toyako Samitto to Sekai Keizai no Kadai," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 9-27.

Urata Shujiro (2008). "Toyako Samitto no Kadai to Nihon no Yakuwari," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 28-34.

Yabunaka Mitoji (2005). "Intabyu: Gureniguruzu Samitto o Furikaeru," Gaiko Foramu October, pp. 66-73

Yabunaka Mitoji (2005). "Gureniguruzu Samitto no Seika to Nihon," Sekai Keizai Hyoron 49, 9, pp. 6-15.

Yabunaka Mitoji (2006). "Intabyu: Sankuto Peteruburuku Samitto o Furikaette," Gaiko Foramu September, pp. 64-73.

Yabunaka Mitoji (2006). "Sankuto Peteruburuku Samitto no Seika to Nihon," Sekai Keizai Hyoron 50, 10, pp. 7-17.

Yabunaka Mitoji (2008). "Gureniguruzu Samitto no Seika to Nihon – 2005-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 119-123.

Yabunaka Mitoji (2008). "Sankuto Peteruburuku Samitto no Seika to Nihon – 2006-nen," Sekai Keizai Hyoron 52, 6, pp. 124-128.

Yamada Fumihiko (2008). "Samitto kara miete kuru mono: Okinawa kara Toyako he," Gaiko Foramu July, p. 9.

Yamada Takayoshi (2008). "Kankyo ni kansuru Kokusai Chitsujo keisei: G8 Samitto no yakuwari," Kokusai Mondai June, 572.

[back to top]

G20

Fujita Yasuyuki (2009) Gurobaru Kinyu Shinchitsujo, Tokyo: Nihon Keizai Shinbun Shuppansha.

Fujiwara Toyoji (2009). "Kinyu Kikan no Hoshu Seigen ni Ugoku G20," Kaigai Jiho October, pp. 106-116.

Kihara Daisaku and Miura Takashi (2009). "G20 Samitto, G7, Segin, IMF Sokai no Seika to Pointo," Fainansu November, pp. 2-5.

Misawa Yasushi (2009). "Nicchubei no G20 Samitto no Taio to Kongo," Sekai Keizai Hyoron 53, 6, pp. 7-10.

Ogura Kazuo (2009). "Samitto o Meguru Keizai Gaiko (Dai-1-kai) Samitto no Seiji, Gaikoteki Kino jo," Sekai Keizai Hyoron 53, 4, pp. 51-59.

Ogura Kazuo (2009). "Samitto o Meguru Keizai Gaiko (Dai-2-kai) Samitto no Seiji, Gaikoteki Kino ge," Sekai Keizai Hyoron 53, 5, pp. 58-65.

Ono Arito (2009). "IMF Kaikau o Meguru Shoten ka: Rondon G20 Kinyu Samitto o Fumaete," Kokusai Kinyu 1 May, pp. 38-46.

Sakamoto Koichi (2010) Sekai Kinyu Kiki: Rekishi to Firudo kara no Shogen: G20, Kinyu Seido Kaikaku, Tojokoku, Okayama: Daigaku Kyoiku Shuppan.

Tokunaga Junji (2009). "'Afurika Ikkyoku Shihaigo' o Mosaku shihajimeta G20," Sekai June, pp. 50-57.

Yamaguchi Yoichiro (2010). "G20 Jidai no Shinchitsujo Keisei he: shitataka ni Furansu," Ekonomisuto 30 March, pp. 72-73.

[back to top]


G7 Information Centre

Top of Page
This Information System is provided by the University of Toronto Library and the G7 Research Group at the University of Toronto.
Please send comments to: g7@utoronto.ca
This page was last updated August 01, 2010.

All contents copyright © 2019. University of Toronto unless otherwise stated. All rights reserved.